Zwembad Bestevaer Genemuiden   Pr Clausstraat 2b   tel. 038-3856726
             
BESTUUR          
Voorzitter  Jack Tuinman   Langestraat 175  
Penningmeester Sophia de Jager-Leusink  Cellemuiden 1   tel: 038-4578739
Secretaris Ans Naberman   Ratelaar 43   tel. 038-3855062
Lid Wim  Visscher M.G. Simonstraat 41 tel. 038-3857148
Lid Dinant van Dijk   Reiger 23    tel. 06 12583806
Lid Serge van Luijk   Dotterbloem 46  Zwolle   tel. 038-4203095
Lid Richard Visscher   Roebol 37   Genemuiden
             
            
ZWEM COMMISSIE  (ZC)          
Wedstrijd secretariaat Wim Visscher   wimvisscher3@home.nl    
Kleding Wim Visscher                                   
V.O.F. Ans Naberman   ans@naberman.nl     
           
           
VERVOER WEDSTRIJDEN Rien van den Berg   berg.vanden@home.nl    tel. 06 14813784
           
REDACTIE CLUBBLAD  EN  INFO GIDSEN          
Advertenties & drukwerk Wim  Visscher   M.G. Simonstraat 41   tel. 038-3857148
Advertenties & eindredactie Ans Naberman   Ratelaar 43   tel. 038-3855062
           
LEDEN ADMINISTRATIE:   Richard Visscher   Roebol 37    
      ledenadministratie@dekgenemuiden.com 
           
REDACTIE INTERNET SITE  Wim Kanis   Merel 15    tel. 038-3856465
www.dekgenemuiden.com      info@dekgenemuiden.com  
           
           
TRAININGSDAGEN          
Maandag 17:00 – 17:45 Sterrenplan (Ster 1 t/m 5)  
  17:45 – 18:30 Sterrenplan (Ster 6) & Swimkick Techniekschool  
  18:30 – 19:15 Zwemvaardigheid & Snorkelen  
  19:15 – 20:00 Wedstrijdgroep  
  20:00 – 20:45 Dames Trimgroep   
  20:45 – 22:00 Waterpolo Dames & Heren  
Woensdag 18:30 -  19:30 Landtraining in ‘d Overtoom’ (wedstrijdgroep)  
Donderdag 18:00 – 19:00 Wedstrijdgroep (gevorderde wedstrijdzwemmers)  
21:00 – 22:00 Waterpolo Dames & Heren  
Vrijdag 18:00 – 19:00  Wedstrijdgroep (jongere en/of beginnende wedstrijdzwemmers)
           
           
CONTRUBUTIE          
Recreatief € 9,75  per maand    
Vanaf 3e  kind per gezin € 7,75  per maand  (niet van toepassing voor wedstrijdzwemmers en waterpolo)
Leden waterpolo & wedstrijdgroep € 12,75 per maand  
Bondscontributie € 20,00 per kalenderjaar  
Startvergunning € 33,50 per kalenderjaar  (vanaf het jaar waarin een wedstrijdzwemmer 12 jaar wordt)
De bondscontributie en startvergunning gaan elk kalenderjaar automatisch met de KNZB indexering mee omhoog.       
     
           
WATERPOLO COMMISSIE          
Wim Visscher     M.G. Simonstraat 41   tel. 038-3857148
           
KADERLEDEN  Sterrenplan          
Sophia de Jager-Leusink   (coördinator)  
    Cellemuiden 1   tel: 038-4578739
Trude van Olst BHV        
Natasja van Luyk        
Albertine Leusink EHBO        
Mariëtte Leusink          
Corinne Leusink          
Richard Ruijg          
Arie en Maritha de Jager (kader assistenten)
Anouk en Myrthe Bosman (kader assistenten)          
           
KADERLEDEN  Swimkick          
Serge van Luyk  (coördinator)     Dotterbloem 46,  Zwolle   tel. 038-4203095 of 06 30035979
Trude van Olst BHV      
Edwin Kanis EHBO        
Demi Visscher          
Richard Ruijg          
Lijanne Leusink
Frank Beens        
Sophie van Someren maatschappelijke stage
Sanne en Fabienne van Luyk (kader assistenten)
Irenka van Dalfsen (kader assistent)
           
KADERLEDEN  Zwemvaardigheid          
Dinant van Dijk  (coördinator) EHBO    Reiger 23   tel. 06 12583806
Annemieke Kanis EHBO        
Frank Beens         
           
KADERLEDEN  Snorkelen          
Edwin Kanis EHBO        
           
TRAINERS  Wedstrijdgroep          
Wim Visscher (hoofd trainer)     EHBO   M.G. Simonstraat 41   tel. 038-3857148
Johan Bekendam   BHV        
Serge van Luyk          
Marianne Naberman EHBO        
            
TRAINER  Waterpolo        
Gerrit Riezebos     Portsweg 3    Wezep   tel. 038-3761794
           
TRAINSTER  Trimgroep        
Hetty Zandman EHBO   Katoenwevergilde 1,   Hasselt tel: 038-3859033