Geschiedenis van Zwemvereniging 'De Eerste Kolk'

Het Allereerste beginnen
Aan het begin van de twintiger Jaren in de vorige eeuw (omstreeks 1922), zwom de jeugd van Genemuiden tijdens zomerse dagen in de Lie. This is Een brede tochtsloot between Het Tag en de Greente. Mannen zwom also aan de zuidkant van de Top, sterven in de volksmond 'het zwembad' Werd genoemd. Dit 'zwembad' was Een Veilig stuk strand aan de Zuiderzee. Omdat' de Afsluitdijk er Toën ingelogd Niet lag, monde Het Zwartewater Toen ingelogd uit in de Zuiderzee.

In het najaar van 1923 Werd Voor Het eerst boven Een zwembad gesproken in de gemeenteraad. Burgemeester Tjalma wees op de Kosten van Een badmeester. HIJ VOND DAT de Bevolking dan also Haar steentje Maar Moest bijdragen.
Een Eerste stap in de Goede Richting werd Het oprichten van de 'Zwemvereniging Genemuiden'.
In 1932 Werd Een Verzoek ingediend OM subsidie te verlenen Voor Het aanleggen van Een zwembad, Maar de gemeenteraad zag het, OM diverse redenen, op DAT ogenblik ingelogd Niet Zitten. Het Verzoek Werd afgewezen.
'De Zwemvereniging Genemuiden' klopte Toen bij de Grootburgerij aan. This was (en is Nog steeds) Een instelling matrijs NAMENS Een heel grote groep Genemuidenaren diverse Landerijen beheerde. Mannen Vroeg hen OM Een stuk Grond van 60x25 meter. Maar also this Plannen vonden geen doorgang.

* Allang Voor 1973 werd er DUS al sprake van Een Zwemvereniging te Genemuiden *

De Ruutvoorn
Aan het begin van 1935 Kozen de Leden van de 'Zwemvereniging Genemuiden' tijdens de ledenvergadering Een nieuw bestuur. De Zwemvereniging Kreeg also Een nieuwe naam: 'De Ruutvoorn'.
Het kersverse bestuur of this Zwemvereniging ging haar Nieuwe Plannen bespreken en Utrecht met het toenmalige Gemeentebestuur.

En Weer Werd de Grootburgerij gevraagd, om Een stuk Grond af te Staan (nu 90x30 meter) for the aanleg van Een zwembad. De Grootburgerij Moest daarvoor Toestemming vragen aan Haar 'Leden' en daad daarom in de Genemuider Courant Een Oproep van er mensen Bezwaar Tegen de zwembadplannen Hadden.
Er had niemand Bezwaar. De Bevolking was Juist voorstander for aanleg van Een zwembad.
Er werden mooie Plannen Gemaakt. Het werk Zou Uitgevoerd Worden deur jeugdige Werklozen, sterven Daar wat zakgeld mee zouden Verdienen. De Totale Kosten Van het plan van Werden geschat op 12,745 gulden.

Maar helaas ......, Het was toch Allemaal ingelogd te Duur. Omdat' de Mensen in die Tijd hak Weinig geld Hadden, Moest de contributie Zo Laag MOGELIJK Worden gehouden. Echter de gemeente had in die Tijd also Weinig geld en verlangde van de Zwemvereniging 'Ruutvoorn' een forse Eigen bijdrage.
Er werden na this afwijzing ingelogd Allerlei andere Plannen Gemaakt, Maar also this Liepen in Eerste instantie Allemaal op Niets uit.

In 1937 lukte Het uiteindelijk dan toch. En op 14 juli Werd Het zwembad bij Het Zwartewater zonder feestelijk vertoon geopend. Het werd Een Eenvoudig slecht van 20x15 meter. Een deel Ervan was 1 meter diep, Het Andere Deel 0,5 meter. Het zwembad Stond in de open Verbinding en Utrecht met het Zwartewater en grote tralies zorgden ervoor DAT de jeugdige zwemmers Niet Konden afdwalen Richting Het Zwartewater.
Johan Barneveld Werd aangesteld als badmeester.

De Zwemvereniging Moest 6 gulden huur per jaar betalen en er heeeeeellekker Robert op zondag Niet Worden gezwommen. Er kwamen DAT Eerste jaar in Totaal 2.644 personen Een Bezoek Aan het slechte Brengen !!!
Het zwembad seizoen Liep van 15 mei Tot 15 september.

In oktober 1937 Hield Zwemvereniging 'De Ruutvoorn' een grote bazaar in Het Weeshuis. De opbrengst werd Bestemd for Uitbreiding van Het zwembad ontmoette Een Gedeelte for Volwassenen.
Helaas Ging Het in de Tweede Wereldoorlog met de De accommodatie harde achteruit. De badhokjes Werden tot brandhout gezaagd en de voetbalvereniging kocht de keet. Het bestuur was Weer terug bij af.

Na de Tweede Wereldoorlog Werd rond 1950 Een vereniging 'Ruutvoorn' opgericht, DAT Toen vooral als Wandelvereniging bekend Stond.

Maar ...... er Werd also ingelogd gezwommen. This gebeurde in Een afgeschut Gedeelte Van het Zwartewater.
Dat DIT Niet bepaald Veilig was for kleine Kinderen en de schoolgaande jeugd, MOGE Duidelijk Zijn.
Gelukkig Kreeg Het bestuur Het Voor Elkaar, DAT er in Het voorjaar van 1951 Een nieuwe zwemgelegenheid Werd aangelegd bij de 1e Kolk aan de Hasselterdijk.
Er Werd Een slechte gerealiseerd for the schoolgaande jeugd en in de aangrenzende kolk Bracht mannen for the geoefende zwemmers de nodige mogelijk Voorzieningen aan.
Op 23 juni 1951 Ging de vlag in top en Werd Het slechte geopend.

Een Aantal Jaren later Werd de Wandelvereniging 'Ruutvoorn' (deur Het overwaaien van de populaire sport volleybal Vanuit de VS) omgezet in 'Wandel en Volleybal Vereniging Ruutvoorn'.

Op 26 juni 1965 Werd er Wederom Een nieuw zwembad aan de Hasselterdijk in gebruik genomen.
Heden ten dage Wordt hier allang Niet meer gezwommen. Maar de Postduivenvereniging 'De Snelvliegers' Heeft in de bijbehorende kleedhokjes Een goed onderkomen Gevonden.

Voortvloeiend uit de 'Wandel en Volleybal Vereniging Ruutvoorn' vormde Zich midden Jaren 60 Een Actieve groep zwemmers, sterven Elke week in Het Openlucht zwembad aan de Hasselterdijk zwommen.


'De Eerste Kolk' in de dop
Na Een Aantal Jaren ontstond bij this Zelfde groep zwemmers Het idee OM Een nieuwe Zwemvereniging op te Richten, compleet met Officiële Reglementen en Statuten.

Er Werd Een bestuur Samengesteld en in één kamer van de Eerste ledenvergaderingen Kon mannen Een voorstel DOEN for an mooie clubnaam. This was als Reden, DAT 'Ruutvoorn', including Uit het vorige Gedeelte blijkt,
al Een existing verenigingsnaam was. De Zwemvereniging wilde liever Een Eigen identiteit aannemen. Namen als: Schelpjes, Ping-Yins en Goudvissen, vlogen boven tafel.
Uiteindelijk Werd Besloten, DAT Het idee van Bennie Penninkhof Het Meest appropriate was. HIJ opperde Het idee OM de vereniging te vernoemen naar de Plek, Waar het zwembad gelegen was. Zo gezegd, Zo gedaan.
'Ons clubje' Zou 'De Eerste Kolk' (afgekort DEK van ingelogd gemakkelijker DEK) Gaan Heten.

En op 16 februari 1973 Zwemvereniging 'De Eerste Kolk' een gevoelde.

Doel
Doel van de Zwemvereniging DEK was Het beoefenen en Het Bevorderen Van het Zwemmen. This Doel is nimmer Uit het oog verloren en Houdt Vandaag de dag Nog steeds staan. Wel Zijn de Middelen OM this Doel te bereiken deur de jaren heen enigszins Gewijzigd en Sterk uitgebreid.

!!! En dat bij Het Zwemmen 'het plezier Beleven aan' ...... Zeer Belangrijk en onontbeerlijk is, MOGE bij Ieder bekend are !!!

Jaar / ledenvergadering
De jaar / Leden Vergaderingen van de kersverse vereniging Werden in de beginjaren in de kantine van Edel Tapijt gehouden. This was min of meer Het verenigingsgebouw. Voor de pauze Werd er Een film gedraaid van de Dikke en de Dunne van Charlie Chaplin. De film Werd Bijv. OOK zelfs Versneld vooruit gedraaid of achteruit. De Hele jeugdgroep lag dan in Een deuk Van het lachen. Na Het opdrinken Van het gesponsorde flesje cola of sinas Kon de Jongste jeugd rond half negen vertrekken. De Officiële jaarvergadering Kon hierna Beginnen for the Leden van 16 jaar en ouder.
Later Werd er also Vooraf aan Een ledenvergadering Bingo gespeeld. Er waren Altijd Veel Leden bij this Vergaderingen aanwezig. Tja, hoe Zou DAT nu Komen ?! ...... Nu Wordt al since Jaren de ledenvergadering in 'de Overtoom' gehouden. En al since Jaren is de Opkomst of this Vergadering Zeer Minimaal. Misschien moeten we Het Vertrouwde Bingospel Maar Weer eens uit de kast halen en oude Tijden Laten herleven. Wie weet ?!

Zwemkledij Men verwachtte destijds van de Leden Een gepaste zwemuitrusting; oranje badpak of zwembroek, oranje badjas afgezet voldaan Een donkerblauwe bies en Een donkerblauwe trainingsbroek met aan weerszijden Een oranje bies. Van Iedereen sterven Kon Zwemmen heeeeeellekker Robert deksel Worden, mist ze geen laatste Hadden van watervrees.

Contributie Het innen van de contributie was in de beginjaren Een tijdrovend werkje. De contributie Werd namelijk Persoonlijk aan de deur bij de Leden opgehaald. Alles Werd keurig in Een klein, Maar overzichtelijk contributieboekje Geregistreerd. Het Oudste boekje dateert (Zoals te verwachten ouderkrant Valt) uit 1973. Alle Leden van toen Staan er op Volgorde van woonadres in Genoteerd.
De jeugdleden betaalden in de beginjaren 1 gulden per Persoon per maand en Leden boven de 15 jaar betaalden 2 gulden. Maar DIT Werd al snel Verhoogd naar resp. 4 en 5 gulden per maand.

Later Ging mannen boven op Betaling via de bank en in 1996 Werd Het Automatisch incasso Ingevoerd. Een systeem sterven de penningmeester Een Enorme tijdbesparing opleverde. Kostbare Tijd sterven Weer aan andere (DEK) Zaken besteed kon worden.
De contributie is in de loop der Jaren logischerwijs geleidelijk omhoog gegaan (zie pagina 2). Maar Het Streven is en blijft 'OM De Financiële Drempel OM lid te worden van DEK, Zo Laag MOGELIJK te houden.

Waterpolo
Al Vanaf de begin Jaren van de Zwemvereniging Werd er, NAAST Het Trekken van baantjes, also 'waterpolo' gespeeld. Door Hans en Thea Kleinhout Werden Enkele echte waterpolo ballen aangeschaft om alles ingelogd professioneler te Laten are. 's Winters Werd er getraind in Zwartsluis en' s zomers in English Buitenbad aan de Hasselterdijk. Enkele waterpolo Leden hadden eigen Handig De Doelen vervaardigd, sterven Wekelijks Gebruikt Werden. Het duurde tot 1977 Prior to the first Wedstrijd gespeeld Werd. This betrof Een waterpolotoernooi in Wezep. De eerste stap in Een nieuwe Richting was Gezet en er zouden er ingelogd Velen volgen !!!

Vervoer
Het Feit DAT de Leden in de beginjaren gedurende de winterperiode Naar het Stilo slecht te Zwolle moesten uitwijken Om te kunnen trainen, Advocate aan schoffel Gedreven de zwemmers Toën also al waren.
Later, met de Komst Van het Overdekte zwembad 'De Kragge' in 1972, Werd er naar Zwartsluis gereisd.
Het vervoer was Echter Altijd Een Probleem. Altijd te weinig auto's. Altijd de auto's en de busjes overladen vol. This Kon Zo Niet langer. Daarom Werd de busmaatschappij Noord West Hoek ingeschakeld en for 75 cent Kon mannen instappen en Werd mannen naar Zwartsluis gebracht. De Oudere zwemmers Gingen nog wel met de auto.
Werd er Vanaf Het najaar 1981 Geen vervoer meer Nodig Om te kunnen trainen in Zwartsluis, was er wel Weer vervoer Nodig OM to the many Wedstrijd accommodaties te kunnen afreizen.
En DIT was (en is Nog steeds) Niet Altijd Eenvoudig. Menig (oud) lid van de Technische commissie weet hierover mee te Praten. Vele oproepen Zijn er in de loop der Jaren, oa via de clubbladen, aan Ouders en familie gedaan OM medewerking te verlenen aan Het oplossen of this problematiek. Zodat Het vervoer naar en van Wedstrijden goed op de rails (lees: Rijbaan) Gezet kon worden.

Gelukkig Mogen we at this ogenblik beschikken boven Een stel enthousiaste Ouders, sterven Gezamenlijk de Schouders eronder Zetten OM de zwemmers naar en van de Wedstrijden te Brengen en te halen.
Hierdoor is er also Altijd ondersteuning van Ouders en / of andere belangstellenden aan de badrand.
En DIT Heeft Weer een Zeer Positieve Invloed en stimulerende Werking Op het zwemplezier en de zwemprestaties van de veelal jonge zwemmers. Een heel mooi Voorbeeld van Positieve coaching !!!

Ledenaantal
In 1976 telde de vereniging Zo'n 75 Leden. Karst de Lange fungeerde al Vanaf Het beginnen van de Oprichting van de Zwemvereniging als Voorzitter en Jan van Kleef was de trainer van de wedstrijdzwemmers (1976-1979).
Jan weet Zich are Eerste trainingen avonden ingelogd goed te herinneren;
Het was Mooi Weer werd DUS de avond bezet goed. De Volgende trainingsavond was Het Echter koud, zodat er geen kop op kwam dagen. Zodra in oktober naar Zwartsluis Werd gereisd was Het volle bak. Zo'n 80 Leden. Voor this aantallen was Niet Genoeg Kader aanwezig, zodat de Jongste zwemmers mochten (sommigen Onder protest) Vrij Zwemmen.

In 1994 staat de teller, na wat ups en downs, op 220 Leden. Voornamelijk deur Het invoeren van Het Sterrenplan (zie Verderop in this krant) Groeit Het Leden Aantal explosief. Een shot in de roos. OOK anno 2012/2013 is ditzelfde Sterrenplan Nog steeds responsible for Veel jonge Aanwas in Het ledenbestand van DEK.
De Landelijke tendens Laat Een langzame ledendaling Zien, Maar bij DEK is Nog steeds Een gestage ledenstijging where te Nemen. We Mogen ons Gelukkig Prijzen met rond de 250 Leden, maar .... er mag Nog meer bij !!! Vooral de waterpoloteams can nog wel wat sportieve Nieuwe spelers gebruiken.

Overdekt zwembad “Bestevaer” en Trimgroep
Op 28 oktober 1981 Ging Een lang gekoesterde droom in vervulling. Het nieuwe Overdekte zwembad 'Bestevaer' te Genemuiden Werd geopend en wel deur burgemeester van der Berg. En Zo was also Het Tijdperk 'de Kragge' in Zwartsluis verledentijd geworden. Op donderavond Werd nu, zomer en winter, in Genemuiden gezwommen en getraind.
Rond this Tijd Kwam also de Trimgroep van de Grond ontmoette Jan Diender als trainer. Toen namen, in tegenstelling tot nu, sportieve Dames en Heren aan this zwemactiviteit deel.

KNZB
In 1982 Werd de vereniging Verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). Na Een Grondige Voorbereiding van de TC, Konden er Vanaf sterven Tijd Wedstrijden gezwommen Worden, sterven Samenwerking ontmoette de KNZB Georganiseerd Waren. Trainer van de Zwemclub was Jan Diender uit Kampen. Trainer Jan Zette destijds Een selectiegroep op poten, sterven aan this KNZB Wedstrijden mochten deelnemen. Op 8 januari '83 Werd, in KNZB Verband, the first 4 Kamp WEDSTRIJD gezwommen te Hattem. Tegenstanders van DEK Waren verenigingen uit Kampen, IJsselmuiden en Hattem.

KNZB ambtenaren
Het Volgende Probleem diende Zich aan. DEK beschikte Niet meer dan de noodzakelijke ambtenaren. Van de KNZB Moest DEK verplicht bij iedere Wedstrijd, where Zij aan deelnamen, ambtenaren
(Bijv. Tijd- en keerpuntwaarnemers) Gaan Leveren. Daarom Gingen de Eerste Vrijwilligers / Leden van DEK op officialcursus te Genemuiden. De cursusleider was dhr. De Munnik, sterven kisses for you ontmoette Zijn vrouw op Een prettige Wijze de theorie en praktijk wist op te Brengen aan de Gemotiveerde Deelnemers.
Het Mondeling examen Werd, na 5 cursusavonden, in Nijverdal afgelegd. Op zaterdag 23 april vond Nog een PRAKTIJKEXAMEN Plaats tijdens Een Limietwedstrijd te Kampen.
En hoera ...... the first ambtenaren van DEK Waren Een gevoelde. This Waren oa: H. van der Kolk, Kl. de Lange,
K. de Lange, B. Penninkhof, R. Withaar, G. van der Haar-Penninkhof, B. Sollie-de Lange,
J Visscher-van der Haar, A. Winters-Tuinman, J. Naberman-Schaapman en D. van der Linde.

In de loop der Jaren is er wel Het één kamer en Ander veranderd in de 'officiële Wereld'. Zo Draagt mannen nu Een witte broek ipv Een grijze. OOK is (Gelukkig) Het blauw / rood / witte sjaaltje afgeschaft en Hoeft men niet meer verplicht geabonneerd te are op Een Één van ander blad van de obligatie. De genomen van de ambtenaren are langzamerhand wel wat uitgebreid, Maar this has de Functie Alleen maar interessanter Gemaakt.

We Mogen Nog steeds rekenen op Een fijne groep enthousiaste ambtenaren voldaan Verschillende bevoegdheden.

Clubblad
Juli 1982 Kwam Het Eerste Clubblad van de Grond. Er Werd Een 2e-hands stencilmachine aangeschaft en later Ook een 2e-hands inbrandmachine. In het Clubblad Werden, per Wedstrijd,
de gezwommen Tijden Gepubliceerd. Andere Vaste rubrieken Waren Bijv .: * Van de redactie tafel,
* bestuur mededelingen, * our jarigen, * moppen en Natuurlijk ... .. * Snelle Bertus.
De eerste redactieleden Waren: Jos van Dalfsen, Johannes Last, Grietje van der Haar, Sjacco van Dalfsen en Eddie Penninkhof. De eerste gastschrijver in Het Clubblad was Jan van Kleef.

DEK logo ...
In 1983 was men bij de redactie van Het Clubblad deur de voorgedrukte voorbladen heen. Na Een tijdje geïmproviseerd te Hebben, besloot mannen Een Ontwerpwedstrijd te houden for an nieuw voorblad. Er werden mooie Kunstwerken ingeleverd, sterven Één voor één kamer als voorblad van Het Clubblad verschenen. Uiteindelijk Werd er Een voorblad Gekozen, waarin Het logo (vis) van de Vroegere Vereniging 'Ruutvoorn' verwerkt was. Ontworpen deur Henriette vd Linde.
Rond 1989/1990 Heeft de toenmalige redactie this vis in two Kringen Geplaatst nl Heeft mannen also Een waterpoloër en Een zwemmer aan de afbeelding toegevoegd. This laatste Ontwerp dient al jaar en dag als logo van DEK en is alom bekend.

In één kamer van de Jaren sterven daarop volgde, Werd er deur de redactie van Het Clubblad Een offset machine aangeschaft. This Stond in de kantine van Edel Tapijt. In 1992 Moest Echter for this machine Een nieuwe locatie gezocht Worden. Er Werd Een schuur Gevonden, Maar this Bleek bij nader inzien toch niet Zo'n goed idee.

In de winter maanden bleef, deur De Koude, de inkt aan de rol kleven, wat logische wijs Geen goed Resultaat opleverde. Omdat' de schuur Niet verwarmt kon worden, Werd Naar een beter geschikte locatie gezocht. This Werd Gevonden in de kelder van zwembad Bestevaer. Na Een kleine opknapbeurt Werd aldaar Een leuk hoekje gerealiseerd, Waar het Clubblad Gedrukt kon worden. Maar helaas Bleek de offsetmachine Niet Tegen de Hoge luchtvochtigheidsgraad in de kelder bestand te are en Begon danig te roesten. Weer Moest er naar een andere locatie gezocht Worden, wil Het Clubblad Moest Natuurlijk wel Zo Veel MOGELIJK doorgang Vinden.
Vanaf maart '93 Werd Het Drukken Van het Clubblad daarom uit handen gegeven, also mede vanwege Het Feit DAT de offset-machine te Duur was in onderhoud en doordat er geen Vrijwilligers meer available Waren OM Het blad Zelf te Drukken. Personeel van 'De Driester' aan de Kamperzeedijk nam this Taak voorbij. En toen this er mee ophielden, Heeft de Stichting Jeugdwerk Het drukwerk Een Tijd op Zich genomen. Rond het Jaar 2000 Werd Het Clubblad, nadat de redactie Het nodige voorwerk had verricht, uitbesteed aan Verschillende drukkerijen. Maar omdat' DIT toch wel Een Kostbare aangelegenheid Bleek, Werd this Weer spoedig stopgezet.
Nadat er Een periode Geen Clubblad werd Uitgegeven, haalde Wim Visscher de oude kopieermachine van stal. Maanden van demonteren, bestuderen, Repareren en monteren Waren Het Gevolg, Maar alle inspanning Werd rijkelijk beloond. Wim Kreeg Het Oude beestje Weer aan de praat en Het Clubblad Kreeg Een verdiende herkansing. Na Een toch nog moeizame start are we two onderhand Kopieermachines en two laserprinters verder.

In al de Jaren Van het verschijnen van Het Clubblad (met ups en downs) is de animo Onder de Leden, om Een bijdrage te Leveren Aan het Clubblad, helaas Nooit Zo hiel groot Geweest. Maar de bijdragen sterven Binnen kwamen, waren zeer de Moeite waard. Zo Hebben we de deur de jaren heen volop can Genieten van rubrieken als “Snelle Bertus” en “Slome Japie”, Allerlei Wist je datjes ... (meer dan de Leden), de pen deur ... en Bijv. Het schrijverstalent van zwemster Harriet van Weenen, sterven in 1984 Haar “Vliegreis naar Emlicheim” (Een droom) Prachtig in Een gedicht wist te verwoorden.

Activiteiten
In de begin Jaren van DEK Werd er jaarlijks Een leuk uitje for the Leden Georganiseerd. Also was er aan Het einde van Het zwemseizoen Een zogeheten familiedag OM Het seizoen feestelijk af te sluiten. Nog steeds Kennen we oa Een jaarlijks Vrijwilligers uitje, met als Doel de Mensen te bedanken for their Inzet in Het voorbije seizoen. Also de Sinterklaasviering was Toen, en Vandaag de dag Nog steeds, jaarlijks op de kalender terug te Vinden.

Zwem4daagse
Op Initiatief van de toenmalige chef badmeester Jan van Kleef Werd in 1976 in Genemuiden De eerste zwem4daagse gehouden. De locatie was Het Buitenbad aan de Hasselterdijk.
De DEK Leden verleenden hierbij hand- en spandiensten. In 1982 was de zwem4daagse Voor Het eerst in Het Nieuwe Overdekte zwembad 'Bestevaer'. Vanaf het Jaar 1983 Wordt de zwem4daagse Geheel deur Bestuur en Leden van DEK Georganiseerd. DEK mag for this Activiteit, zonder verdere kosten, van de zwemlocatie 'Bestevaer' gebruik maken. NAAST Het baantjes Trekken, Werden en Worden er also neven activiteiten Georganiseerd. Including autobandenrace, spijkerbroek Hangen etc. also is er alle Jaren de Mogelijkheid Om Te Sponsor Zwemmen. Goede doelen including Unicef, Het Ronald Mc Donald-Kinderfonds en Plaatselijke Goede doelen Hebben al many guldens en euro's Mogen ontvangen.

Zwemonderdelen Vanaf de Jaren 80
In 1982/1983 telde de club rond de 176 Leden en Waren er al several zwemonderdelen gevormd. Oa Een Dames / Heren Trimgroep onder leiding van Jan Diender, Zwemmen for the jongsten onder leiding van kaderleden en Maar een hond 2 Heren waterpoloteams Onder 'Gezag' van Herman Gerardus. Het waterpoloteam was in '82 te groot geworden en omdat' de discipline en Inzet Onder de Leden Sterk uit één kamer Liepen, besloot mannen Twee teams te Vormen. Vanaf september '83 Werd er één kamer uur per week getraind. For an Dameswaterpoloteam was helaas ingelogd Niet Genoeg animo. Het Zou ingelogd 1,5 jaar duren, Prior to eh Een Dames waterpoloteam in Zicht Kwam.

Selectiegroep
De selectiegroep (zwemmers ontmoette startvergunning) Ging op 23 september '82 van start. Door de Technische commissie (TC) Werd Onder de Leden Een selectie Gemaakt. Hierbij Werd oa gekeken Hoe snel mannen Kon Zwemmen. Maar also hoe goed men de Been- en armtechniek beheerste en van de Manier van ademhalen correct was. Na Een bepaalde periode beoordeelde de trainer Jan Diender (later Natuurlijk de trainers van Latere tijdvakken) van de mannen wel Of niet appropriate was Voor Het wedstrijdzwemmen bij de selectiegroep.

Recreatieve wedstrijdgroep
NAAST de selectiegroep was er also de Recreatieve Wedstrijd groep. Ook voor this groep zwemmers Werden er Allerlei Wedstrijden Georganiseerd. ZIJ hadden geen startvergunning Nodig.

Kaderleden
In 1984 Werd Een beginnen Gemaakt en Utrecht met het opleiden van kaderleden deur de trainers
Jan Diender en Jan van Kleef. Kaderleden Zijn Vrijwilligers, sterven Een bepaalde basiskennis bezitten. ZIJ Streven Naar het Geven van Een Zo goed Mogelijke onderwijzing en Begeleiding aan their 'Eigen groepje' jonge zwemmers bij de Verschillende zwemonderdelen. Het was (en is Nog steeds) Niet Altijd zelfs Eenvoudig OM Voldoende én kundige kaderleden rond Het slechte te Verzamelen. Richtlijnen including; zwemervaring, sociale vaardigheden en Een bepaalde LEEFtijd grens (ouder are dan ...) Blijven ongeëvenaard Belangrijk.
We Mogen ons nu Nog steeds Gelukkig Prijzen voldaan Een stel enthousiaste kaderleden, sterven fantastisch 'werk' verrichten

Dames waterpolo
In 1984 Kwam Het Eerste Dames waterpoloteam van de Grond.
Ging Het bij de Heren waterpolo rond 1983 ingelogd OM oefenwedstrijden zonder waterpolo Achtergrond (achtergrond), Vanaf 1986 Werd Het rossen gebruiker Meer een team mét achtergrond en Begon Zich Langzaam Maar Zeker een hechte club te Vormen inclusief 'teamgeest'. Een Onmisbare Ingrediënt for an goed (Samen) spel.

KNZB Competitie
Na Een gedegen Voorbereiding Kwam Vanaf september 1984 de Zwemvereniging met de selectie wedstrijdgroep uit in de District Competitie van de KNZB.
De Deelnemende zwemmers moesten Vooraf Een PSMO sportkeuring ondergaan van Een schooladvieskaart aanvragen, Prior to eh Toestemming gegeven Werd in Competitie Verband te mogen Zwemmen.
Tot 1988 was er Een Jeugd- en Een Verenigings Competitie. Vanaf seizoen '88 -'89 Werd deur de KNZB de Competitie opzet Gewijzigd en Kon er Alleen ingelogd aan de Verenigings Competitie deelgenomen Worden.

Waterpolo ambtenaren
Also Het Waterpoloteam nam Vanaf 1984 deel aan de Waterpolo Competitie van de KNZB. De trainer Gerardus had de Dames en Heren met een 'commando dril' hiervoor klaargestoomd. Ondanks this 'harde' approach has Het ingelogd Vrij lang geduurd, Prior to eh Een Wedstrijd gewonnen Werd.

In navolging van de wedstrijdgroep, Moest also de Afdeling Waterpolo van DEK ambtenaren Gaan Leveren.
This, om mee te mogen Blijven DOEN aan de Competitiewedstrijden. Er Werd gezellig voldaan Een toevoegen aantal Leden op cursus gegaan. De eerste vier Officiële W-ambtenaren van DEK Waren: Klaas de Lange, Eelco Haagsma, Eddie Penninkhof en Dirk van de Linde.
Zodra de vereniging met meer dan één kamer waterpoloteam Zou Gaan deelnemen aan de Competitie, Moest mannen Ook voor Scheidsrechter (s) Gaan Zorgen. This blijkt later in De Tijd (Bijv. In 1988) Een groot zorgenkindje te worden. Wilt Het Vinden van Een liefhebber hiervoor, was en is Nog steeds lastig. Gelukkig zijn er in de loop der Jaren several Scheidsrechters van DEK de revue gepasseerd. We noemen er enkelen: Guido Kwakkel, Jan Dirk Kattenberg, Lianne Kwakkel en Adrie Kwakkel en heden ten daags Nog steeds in Functie: Wim Visscher en Patrick Bakker.

In de loop der Jaren is er ingelogd Meerdere malen in aantallen van waterpoloteams gewisseld. Altijd naar Gelang de animo en discipline in de betreffende tijdvakken Waren. Toch kent DEK also ware dieptepunten in Haar waterpolo team bestand. In het seizoen had 1988-1989 DEK bijvoorbeeld Geen competitie Spelend Damesteam en rond '92 Zijn de Herenteams er Een tweetal Jaren tussenuit Geweest, omdat' er te weinig animo Onder de heren werd.

Zwembrevetten
In 1984 akte Het Zwemmen for brevetten Zijn Intrede bij de Zwemvereniging.
Doel hiervan was de Mogelijkheden te verruimen, om de regelmatig trainende Leden
(van alle zwemonderdelen) te Stimuleren en hierdoor Het Zwemmen in de breedte te Bevorderen. Er waren 6 zwembrevetten te behalen. Ieder jaar aan Het einde van Het seizoen Kon er for an brevet afgezwommen Worden.

OOK Werden de trainingsuren verder uitgebreid. Er kon nu op dinsdag én donderdag getraind Worden.
In de daarop Volgende Jaren Werd er ingelogd menigmaal aan de trainingen Uren en dagen 'geknutseld'.
De Laatste wijziging Heeft onlangs in 2012 ingelogd plaatsgevonden. DEK Blijft voortdurend in beweging, DUS Het is also overgrote Niet de Laatste wijziging.

Algemene financiën
Toen Eind 1987 de Veel besproken sleutelregeling (slechte huren zonder badpersoneel) Eindelijk van kracht Werd en er also reclameborden in Het zwembad opgehangen mochten Worden, Dacht men wat meer Financiële armslag te Krijgen.
Helaas was de sleutelregeling hiervoor Niet Voldoende. De Kosten van DEK bleven stijgen deur oa Uitbreiding van de Zwem Uren en de daarbij behorende trainers costs, Het Zwemmen in competitieverband met de daarbij behorende Required costs, Het afdragen van sociale premies enz. Om this redenen Werd er extra goed op de centen gelet en Werden er Allerlei Acties Georganiseerd OM de Financiële Situatie van de vereniging op te vijzelen.
Rond 1992 Kwam de vereniging financieel Eindelijk in wat rustiger Vaarwater.

Helaas is de sleutelregeling afgeschaft, zodra de Zwembaden van Zwartewaterland in januari 2008 opgingen in de Stichting Zwembaden Zwartewaterland (SZZ) en de bemoeienis van de gemeente verleden tijd Werd. OOK al huurt DEK Vandaag de dag Het zwembad Nog steeds zonder badpersoneel en Wordt er net als voorheen, Nog steeds deur de Leden Zelf Het nodige schoonmaakwerk verricht.
Het ophangen van reclameborden is Vanaf 2008 also Niet meer Toegestaan.
Financieel behoorlijke aderlatingen for DEK, sterven we proberen op te vangen deur jaarlijks several Acties te Organiseren. Tientallen Leden Zetten zich hier Keer op Keer Weer for belangeloos in.
Een dank aan al Mensen this is also dan wel op Zijn Plaats.
Vele Acties Zijn in de loop der Jaren de revue gepasseerd including: sponsorzwemmen, sparen bij de was (wasmiddel), bonnenactie van de Plaatselijke Keurslager, Verkoop van kerstkaarten, Grote Clubactie, Donateurs actie, dropverkoop, eurowissel actie, Biestemerkt Acties, Bingo avond, Zwem4daagse en opbrengsten snoep / smulkraam tijdens thuiswedstrijden van de wedstrijdgroep etc.

Voorselectie groep
In 1985 Werd Gestart voldaan Een for selectiegroep. This groep Werd in het leven geroepen OM de
(jonge) zwemmers wat meer Aandacht en daardoor meer zwemscholing te kunnen Geven.
Er Werd for this groep Niet op LEEFtijd geselecteerd, maar op het wel Of niet bezitten van bepaalde
zwemvaardigheden. Vanaf september 1999 Spreken we bij DEK Niet meer van Een recreatie, for en / of selectie groep. De wedstrijdgroep also Vanaf this Tijd uit één kamer groot team, Samengesteld uit alle wedstrijdgroep zwemmers. Leden, sterven Ieder Op Eigen niveau are / Haar Wedstrijden Mogen en Kunnen Zwemmen. Wel is er in 2012 Een splitsing in trainingen dagen Gemaakt. Er traint nu Een deel van de groep op donderdagavond en Een deel op de vrijdagavond. Op maandagavond Wordt er Gezamenlijk getraind.

In september 1988 Werd er Een jeugdbestuur opgericht. Ontmoette oa als Doel de jongere jeugd wat meer te betrekken bij Allerlei Zaken Binnen de vereniging. De eerste Vergadering Werd op 10 oktober gehouden. Voorzitter was Henk van der Linde en de secretaresse Wieke Bekendam. Het jeugdbestuur zorgde for activiteiten, sterven Niet zozeer voldaan Zwemmen te maken Hadden en had mede tien Doel Het Onderling contact Tussen de several zwemmers te vergroten. Men leerde Elkaar zodoende also eens zonder natte haren kennen. Het jeugdbestuur organiseerde vossenjachten, playbackshows, instuiven etc. This has bestuursvorm t / m seizoen '92 -'93 standgehouden. Doordat er Een toevoegen aantal bestuursleden stopten, viel Het Hele jeugdbestuur uiteen. In april 1996 Werd er spontaan Nogmaals Een jeugdbestuur opgericht, Maar also this Werd na Een poosje Weer opgeheven.

Commissies
In navolging van de Wedstrijdgroep, sterven al Enige Tijd voldaan Een Technische commissie draaide This is Een brede tochtsloot between Het Tag en de Greente. Mannen zwom also aan de zuidkant van de Top, sterven in de volksmond 'het zwembad' Werd genoemd. Dit 'zwembad' was Een Veilig stuk strand aan de Zuiderzee. Omdat' de Afsluitdijk er Toën ingelogd Niet lag, monde Het Zwartewater Toen ingelogd uit in de Zuiderzee. In het najaar van 1923 Werd Voor Het eerst boven Een zwembad gesproken in de gemeenteraad. Burgemeester Tjalma wees op de Kosten van Een badmeester. HIJ VOND DAT de Bevolking dan also Haar steentje Maar Moest bijdragen. Een Eerste stap in de Goede Richting werd Het oprichten van de 'Zwemvereniging Genemuiden'. In 1932 Werd Een Verzoek ingediend OM subsidie te verlenen Voor Het aanleggen van Een zwembad, Maar de gemeenteraad zag het, OM diverse redenen, op DAT ogenblik ingelogd Niet Zitten. Het Verzoek Werd afgewezen. 'De Zwemvereniging Genemuiden' klopte Toen bij de Grootburgerij aan. This was (en is Nog steeds) Een instelling matrijs NAMENS Een heel grote groep Genemuidenaren diverse Landerijen beheerde. Mannen Vroeg hen OM Een stuk Grond van 60x25 meter. Maar also this Plannen vonden geen doorgang. * Allang Voor 1973 werd er DUS al sprake van Een Zwemvereniging te Genemuiden * De Ruutvoorn Aan het begin van 1935 Kozen de Leden van de 'Zwemvereniging Genemuiden' tijdens de ledenvergadering Een nieuw bestuur. De Zwemvereniging Kreeg also Een nieuwe naam: 'De Ruutvoorn'. Het kersverse bestuur of this Zwemvereniging ging haar Nieuwe Plannen bespreken en Utrecht met het toenmalige Gemeentebestuur. En Weer Werd de Grootburgerij gevraagd, om Een stuk Grond af te Staan (nu 90x30 meter) for the aanleg van Een zwembad. De Grootburgerij Moest daarvoor Toestemming vragen aan Haar 'Leden' en daad daarom in de Genemuider Courant Een Oproep van er mensen Bezwaar Tegen de zwembadplannen Hadden. Er had niemand Bezwaar. De Bevolking was Juist voorstander for aanleg van Een zwembad. Er werden mooie Plannen Gemaakt. Het werk Zou Uitgevoerd Worden deur jeugdige Werklozen, sterven Daar wat zakgeld mee zouden Verdienen. De Totale Kosten Van het plan van Werden geschat op 12,745 gulden. Maar helaas ......, Het was toch Allemaal ingelogd te Duur. Omdat' de Mensen in die Tijd hak Weinig geld Hadden, Moest de contributie Zo Laag MOGELIJK Worden gehouden. Echter de gemeente had in die Tijd also Weinig geld en verlangde van de Zwemvereniging 'Ruutvoorn' een forse Eigen bijdrage. Er werden na this afwijzing ingelogd Allerlei andere Plannen Gemaakt, Maar also this Liepen in Eerste instantie Allemaal op Niets uit. In 1937 lukte Het uiteindelijk dan toch. En op 14 juli Werd Het zwembad bij Het Zwartewater zonder feestelijk vertoon geopend. Het werd Een Eenvoudig slecht van 20x15 meter. Een deel Ervan was 1 meter diep, Het Andere Deel 0,5 meter. Het zwembad Stond in de open Verbinding en Utrecht met het Zwartewater en grote tralies zorgden ervoor DAT de jeugdige zwemmers Niet Konden afdwalen Richting Het Zwartewater. Johan Barneveld Werd aangesteld als badmeester. De Zwemvereniging Moest 6 gulden huur per jaar betalen en er heeeeeellekker Robert op zondag Niet Worden gezwommen. Er kwamen DAT Eerste jaar in Totaal 2.644 personen Een Bezoek Aan het slechte Brengen !!! Het zwembad seizoen Liep van 15 mei Tot 15 september. In oktober 1937 Hield Zwemvereniging 'De Ruutvoorn' een grote bazaar in Het Weeshuis. De opbrengst werd Bestemd for Uitbreiding van Het zwembad ontmoette Een Gedeelte for Volwassenen. Helaas Ging Het in de Tweede Wereldoorlog met de De accommodatie harde achteruit. De badhokjes Werden tot brandhout gezaagd en de voetbalvereniging kocht de keet. Het bestuur was Weer terug bij af. Na de Tweede Wereldoorlog Werd rond 1950 Een vereniging 'Ruutvoorn' opgericht, DAT Toen vooral als Wandelvereniging bekend Stond. Maar ...... er Werd also ingelogd gezwommen. This gebeurde in Een afgeschut Gedeelte Van het Zwartewater. Dat DIT Niet bepaald Veilig was for kleine Kinderen en de schoolgaande jeugd, MOGE Duidelijk Zijn. Gelukkig Kreeg Het bestuur Het Voor Elkaar, DAT er in Het voorjaar van 1951 Een nieuwe zwemgelegenheid Werd aangelegd bij de 1e Kolk aan de Hasselterdijk. Er Werd Een slechte gerealiseerd for the schoolgaande jeugd en in de aangrenzende kolk Bracht mannen for the geoefende zwemmers de nodige mogelijk Voorzieningen aan. Op 23 juni 1951 Ging de vlag in top en Werd Het slechte geopend. Een Aantal Jaren later Werd de Wandelvereniging 'Ruutvoorn' (deur Het overwaaien van de populaire sport volleybal Vanuit de VS) omgezet in 'Wandel en Volleybal Vereniging Ruutvoorn'. Op 26 juni 1965 Werd er Wederom Een nieuw zwembad aan de Hasselterdijk in gebruik genomen. Heden ten dage Wordt hier allang Niet meer gezwommen. Maar de Postduivenvereniging 'De Snelvliegers' Heeft in de bijbehorende kleedhokjes Een goed onderkomen Gevonden. Voortvloeiend uit de 'Wandel en Volleybal Vereniging Ruutvoorn' vormde Zich midden Jaren 60 Een Actieve groep zwemmers, sterven Elke week in Het Openlucht zwembad aan de Hasselterdijk zwommen. 'De Eerste Kolk' in de dop Na Een Aantal Jaren ontstond bij this Zelfde groep zwemmers Het idee OM Een nieuwe Zwemvereniging op te Richten, compleet met Officiële Reglementen en Statuten. Er Werd Een bestuur Samengesteld en in één kamer van de Eerste ledenvergaderingen Kon mannen Een voorstel DOEN for an mooie clubnaam. This was als Reden, DAT 'Ruutvoorn', including Uit het vorige Gedeelte blijkt,al Een existing verenigingsnaam was. De Zwemvereniging wilde liever Een Eigen identiteit aannemen. Namen als: Schelpjes, Ping-Yins en Goudvissen, vlogen boven tafel. Uiteindelijk Werd Besloten, DAT Het idee van Bennie Penninkhof Het Meest appropriate was. HIJ opperde Het idee OM de vereniging te vernoemen naar de Plek, Waar het zwembad gelegen was. Zo gezegd, Zo gedaan. 'Ons clubje' Zou 'De Eerste Kolk' (afgekort DEK van ingelogd gemakkelijker DEK) Gaan Heten. En op 16 februari 1973 Zwemvereniging 'De Eerste Kolk' een gevoelde. Doel Doel van de Zwemvereniging DEK was Het beoefenen en Het Bevorderen Van het Zwemmen. This Doel is nimmer Uit het oog verloren en Houdt Vandaag de dag Nog steeds staan. Wel Zijn de Middelen OM this Doel te bereiken deur de jaren heen enigszins Gewijzigd en Sterk uitgebreid. !!! En dat bij Het Zwemmen 'het plezier Beleven aan' ...... Zeer Belangrijk en onontbeerlijk is, MOGE bij Ieder bekend are !!! Jaar / ledenvergadering De jaar / Leden Vergaderingen van de kersverse vereniging Werden in de beginjaren in de kantine van Edel Tapijt gehouden. This was min of meer Het verenigingsgebouw. Voor de pauze Werd er Een film gedraaid van de Dikke en de Dunne van Charlie Chaplin. De film Werd Bijv. OOK zelfs Versneld vooruit gedraaid of achteruit. De Hele jeugdgroep lag dan in Een deuk Van het lachen. Na Het opdrinken Van het gesponsorde flesje cola of sinas Kon de Jongste jeugd rond half negen vertrekken. De Officiële jaarvergadering Kon hierna Beginnen for the Leden van 16 jaar en ouder. Later Werd er also Vooraf aan Een ledenvergadering Bingo gespeeld. Er waren Altijd Veel Leden bij this Vergaderingen aanwezig. Tja, hoe Zou DAT nu Komen ?! ...... Nu Wordt al since Jaren de ledenvergadering in 'de Overtoom' gehouden. En al since Jaren is de Opkomst of this Vergadering Zeer Minimaal. Misschien moeten we Het Vertrouwde Bingospel Maar Weer eens uit de kast halen en oude Tijden Laten herleven. Wie weet ?! Zwemkledij Men verwachtte destijds van de Leden Een gepaste zwemuitrusting; oranje badpak of zwembroek, oranje badjas afgezet voldaan Een donkerblauwe bies en Een donkerblauwe trainingsbroek met aan weerszijden Een oranje bies. Van Iedereen sterven Kon Zwemmen heeeeeellekker Robert deksel Worden, mist ze geen laatste Hadden van watervrees. Contributie Het innen van de contributie was in de beginjaren Een tijdrovend werkje. De contributie Werd namelijk Persoonlijk aan de deur bij de Leden opgehaald. Alles Werd keurig in Een klein, Maar overzichtelijk contributieboekje Geregistreerd. Het Oudste boekje dateert (Zoals te verwachten ouderkrant Valt) uit 1973. Alle Leden van toen Staan er op Volgorde van woonadres in Genoteerd. De jeugdleden betaalden in de beginjaren 1 gulden per Persoon per maand en Leden boven de 15 jaar betaalden 2 gulden. Maar DIT Werd al snel Verhoogd naar resp. 4 en 5 gulden per maand. Later Ging mannen boven op Betaling via de bank en in 1996 Werd Het Automatisch incasso Ingevoerd. Een systeem sterven de penningmeester Een Enorme tijdbesparing opleverde. Kostbare Tijd sterven Weer aan andere (DEK) Zaken besteed kon worden. De contributie is in de loop der Jaren logischerwijs geleidelijk omhoog gegaan (zie pagina 2). Maar Het Streven is en blijft 'OM De Financiële Drempel OM lid te worden van DEK, Zo Laag MOGELIJK te houden. Waterpolo Al Vanaf de begin Jaren van de Zwemvereniging Werd er, NAAST Het Trekken van baantjes, also 'waterpolo' gespeeld. Door Hans en Thea Kleinhout Werden Enkele echte waterpolo ballen aangeschaft om alles ingelogd professioneler te Laten are. 's Winters Werd er getraind in Zwartsluis en' s zomers in English Buitenbad aan de Hasselterdijk. Enkele waterpolo Leden hadden eigen Handig De Doelen vervaardigd, sterven Wekelijks Gebruikt Werden. Het duurde tot 1977 Prior to the first Wedstrijd gespeeld Werd. This betrof Een waterpolotoernooi in Wezep. De eerste stap in Een nieuwe Richting was Gezet en er zouden er ingelogd Velen volgen !!! Vervoer Het Feit DAT de Leden in de beginjaren gedurende de winterperiode Naar het Stilo slecht te Zwolle moesten uitwijken Om te kunnen trainen, Advocate aan schoffel Gedreven de zwemmers Toën also al waren. Later, met de Komst Van het Overdekte zwembad 'De Kragge' in 1972, Werd er naar Zwartsluis gereisd. Het vervoer was Echter Altijd Een Probleem. Altijd te weinig auto's. Altijd de auto's en de busjes overladen vol. This Kon Zo Niet langer. Daarom Werd de busmaatschappij Noord West Hoek ingeschakeld en for 75 cent Kon mannen instappen en Werd mannen naar Zwartsluis gebracht. De Oudere zwemmers Gingen nog wel met de auto. Werd er Vanaf Het najaar 1981 Geen vervoer meer Nodig Om te kunnen trainen in Zwartsluis, was er wel Weer vervoer Nodig OM to the many Wedstrijd accommodaties te kunnen afreizen. En DIT was (en is Nog steeds) Niet Altijd Eenvoudig. Menig (oud) lid van de Technische commissie weet hierover mee te Praten. Vele oproepen Zijn er in de loop der Jaren, oa via de clubbladen, aan Ouders en familie gedaan OM medewerking te verlenen aan Het oplossen of this problematiek. Zodat Het vervoer naar en van Wedstrijden goed op de rails (lees: Rijbaan) Gezet kon worden. Gelukkig Mogen we at this ogenblik beschikken boven Een stel enthousiaste Ouders, sterven Gezamenlijk de Schouders eronder Zetten OM de zwemmers naar en van de Wedstrijden te Brengen en te halen. Hierdoor is er also Altijd ondersteuning van Ouders en / of andere belangstellenden aan de badrand. En DIT Heeft Weer een Zeer Positieve Invloed en stimulerende Werking Op het zwemplezier en de zwemprestaties van de veelal jonge zwemmers. Een heel mooi Voorbeeld van Positieve coaching !!! Ledenaantal In 1976 telde de vereniging Zo'n 75 Leden. Karst de Lange fungeerde al Vanaf Het beginnen van de Oprichting van de Zwemvereniging als Voorzitter en Jan van Kleef was de trainer van de wedstrijdzwemmers (1976-1979). Jan weet Zich are Eerste trainingen avonden ingelogd goed te herinneren; Het was Mooi Weer werd DUS de avond bezet goed. De Volgende trainingsavond was Het Echter koud, zodat er geen kop op kwam dagen. Zodra in oktober naar Zwartsluis Werd gereisd was Het volle bak. Zo'n 80 Leden. Voor this aantallen was Niet Genoeg Kader aanwezig, zodat de Jongste zwemmers mochten (sommigen Onder protest) Vrij Zwemmen. In 1994 staat de teller, na wat ups en downs, op 220 Leden. Voornamelijk deur Het invoeren van Het Sterrenplan (zie Verderop in this krant) Groeit Het Leden Aantal explosief. Een shot in de roos. OOK anno 2012/2013 is ditzelfde Sterrenplan Nog steeds responsible for Veel jonge Aanwas in Het ledenbestand van DEK. De Landelijke tendens Laat Een langzame ledendaling Zien, Maar bij DEK is Nog steeds Een gestage ledenstijging where te Nemen. We Mogen ons Gelukkig Prijzen met rond de 250 Leden, maar .... er mag Nog meer bij !!! Vooral de waterpoloteams can nog wel wat sportieve Nieuwe spelers gebruiken. Overdekt zwembad “Bestevaer” en Trimgroep Op 28 oktober 1981 Ging Een lang gekoesterde droom in vervulling. Het nieuwe Overdekte zwembad 'Bestevaer' te Genemuiden Werd geopend en wel deur burgemeester van der Berg. En Zo was also Het Tijdperk 'de Kragge' in Zwartsluis verledentijd geworden. Op donderavond Werd nu, zomer en winter, in Genemuiden gezwommen en getraind. Rond this Tijd Kwam also de Trimgroep van de Grond ontmoette Jan Diender als trainer. Toen namen, in tegenstelling tot nu, sportieve Dames en Heren aan this zwemactiviteit deel. KNZB In 1982 Werd de vereniging Verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). Na Een Grondige Voorbereiding van de TC, Konden er Vanaf sterven Tijd Wedstrijden gezwommen Worden, sterven Samenwerking ontmoette de KNZB Georganiseerd Waren. Trainer van de Zwemclub was Jan Diender uit Kampen. Trainer Jan Zette destijds Een selectiegroep op poten, sterven aan this KNZB Wedstrijden mochten deelnemen. Op 8 januari '83 Werd, in KNZB Verband, the first 4 Kamp WEDSTRIJD gezwommen te Hattem. Tegenstanders van DEK Waren verenigingen uit Kampen, IJsselmuiden en Hattem. KNZB ambtenaren Het Volgende Probleem diende Zich aan. DEK beschikte Niet meer dan de noodzakelijke ambtenaren. Van de KNZB Moest DEK verplicht bij iedere Wedstrijd, where Zij aan deelnamen, ambtenaren(Bijv. Tijd- en keerpuntwaarnemers) Gaan Leveren. Daarom Gingen de Eerste Vrijwilligers / Leden van DEK op officialcursus te Genemuiden. De cursusleider was dhr. De Munnik, sterven kisses for you ontmoette Zijn vrouw op Een prettige Wijze de theorie en praktijk wist op te Brengen aan de Gemotiveerde Deelnemers. Het Mondeling examen Werd, na 5 cursusavonden, in Nijverdal afgelegd. Op zaterdag 23 april vond Nog een PRAKTIJKEXAMEN Plaats tijdens Een Limietwedstrijd te Kampen. En hoera ...... the first ambtenaren van DEK Waren Een gevoelde. This Waren oa: H. van der Kolk, Kl. de Lange,K. de Lange, B. Penninkhof, R. Withaar, G. van der Haar-Penninkhof, B. Sollie-de Lange,J Visscher-van der Haar, A. Winters-Tuinman, J. Naberman-Schaapman en D. van der Linde. In de loop der Jaren is er wel Het één kamer en Ander veranderd in de 'officiële Wereld'. Zo Draagt mannen nu Een witte broek ipv Een grijze. OOK is (Gelukkig) Het blauw / rood / witte sjaaltje afgeschaft en Hoeft men niet meer verplicht geabonneerd te are op Een Één van ander blad van de obligatie. De genomen van de ambtenaren are langzamerhand wel wat uitgebreid, Maar this has de Functie Alleen maar interessanter Gemaakt. We Mogen Nog steeds rekenen op Een fijne groep enthousiaste ambtenaren voldaan Verschillende bevoegdheden. Clubblad Juli 1982 Kwam Het Eerste Clubblad van de Grond. Er Werd Een 2e-hands stencilmachine aangeschaft en later Ook een 2e-hands inbrandmachine. In het Clubblad Werden, per Wedstrijd,de gezwommen Tijden Gepubliceerd. Andere Vaste rubrieken Waren Bijv .: * Van de redactie tafel,* bestuur mededelingen, * our jarigen, * moppen en Natuurlijk ... .. * Snelle Bertus. De eerste redactieleden Waren: Jos van Dalfsen, Johannes Last, Grietje van der Haar, Sjacco van Dalfsen en Eddie Penninkhof. De eerste gastschrijver in Het Clubblad was Jan van Kleef. DEK logo ... In 1983 was men bij de redactie van Het Clubblad deur de voorgedrukte voorbladen heen. Na Een tijdje geïmproviseerd te Hebben, besloot mannen Een Ontwerpwedstrijd te houden for an nieuw voorblad. Er werden mooie Kunstwerken ingeleverd, sterven Één voor één kamer als voorblad van Het Clubblad verschenen. Uiteindelijk Werd er Een voorblad Gekozen, waarin Het logo (vis) van de Vroegere Vereniging 'Ruutvoorn' verwerkt was. Ontworpen deur Henriette vd Linde. Rond 1989/1990 Heeft de toenmalige redactie this vis in two Kringen Geplaatst nl Heeft mannen also Een waterpoloër en Een zwemmer aan de afbeelding toegevoegd. This laatste Ontwerp dient al jaar en dag als logo van DEK en is alom bekend. In één kamer van de Jaren sterven daarop volgde, Werd er deur de redactie van Het Clubblad Een offset machine aangeschaft. This Stond in de kantine van Edel Tapijt. In 1992 Moest Echter for this machine Een nieuwe locatie gezocht Worden. Er Werd Een schuur Gevonden, Maar this Bleek bij nader inzien toch niet Zo'n goed idee. In de winter maanden bleef, deur De Koude, de inkt aan de rol kleven, wat logische wijs Geen goed Resultaat opleverde. Omdat' de schuur Niet verwarmt kon worden, Werd Naar een beter geschikte locatie gezocht. This Werd Gevonden in de kelder van zwembad Bestevaer. Na Een kleine opknapbeurt Werd aldaar Een leuk hoekje gerealiseerd, Waar het Clubblad Gedrukt kon worden. Maar helaas Bleek de offsetmachine Niet Tegen de Hoge luchtvochtigheidsgraad in de kelder bestand te are en Begon danig te roesten. Weer Moest er naar een andere locatie gezocht Worden, wil Het Clubblad Moest Natuurlijk wel Zo Veel MOGELIJK doorgang Vinden. Vanaf maart '93 Werd Het Drukken Van het Clubblad daarom uit handen gegeven, also mede vanwege Het Feit DAT de offset-machine te Duur was in onderhoud en doordat er geen Vrijwilligers meer available Waren OM Het blad Zelf te Drukken. Personeel van 'De Driester' aan de Kamperzeedijk nam this Taak voorbij. En toen this er mee ophielden, Heeft de Stichting Jeugdwerk Het drukwerk Een Tijd op Zich genomen. Rond het Jaar 2000 Werd Het Clubblad, nadat de redactie Het nodige voorwerk had verricht, uitbesteed aan Verschillende drukkerijen. Maar omdat' DIT toch wel Een Kostbare aangelegenheid Bleek, Werd this Weer spoedig stopgezet. Nadat er Een periode Geen Clubblad werd Uitgegeven, haalde Wim Visscher de oude kopieermachine van stal. Maanden van demonteren, bestuderen, Repareren en monteren Waren Het Gevolg, Maar alle inspanning Werd rijkelijk beloond. Wim Kreeg Het Oude beestje Weer aan de praat en Het Clubblad Kreeg Een verdiende herkansing. Na Een toch nog moeizame start are we two onderhand Kopieermachines en two laserprinters verder. In al de Jaren Van het verschijnen van Het Clubblad (met ups en downs) is de animo Onder de Leden, om Een bijdrage te Leveren Aan het Clubblad, helaas Nooit Zo hiel groot Geweest. Maar de bijdragen sterven Binnen kwamen, waren zeer de Moeite waard. Zo Hebben we de deur de jaren heen volop can Genieten van rubrieken als “Snelle Bertus” en “Slome Japie”, Allerlei Wist je datjes ... (meer dan de Leden), de pen deur ... en Bijv. Het schrijverstalent van zwemster Harriet van Weenen, sterven in 1984 Haar “Vliegreis naar Emlicheim” (Een droom) Prachtig in Een gedicht wist te verwoorden. Activiteiten In de begin Jaren van DEK Werd er jaarlijks Een leuk uitje for the Leden Georganiseerd. Also was er aan Het einde van Het zwemseizoen Een zogeheten familiedag OM Het seizoen feestelijk af te sluiten. Nog steeds Kennen we oa Een jaarlijks Vrijwilligers uitje, met als Doel de Mensen te bedanken for their Inzet in Het voorbije seizoen. Also de Sinterklaasviering was Toen, en Vandaag de dag Nog steeds, jaarlijks op de kalender terug te Vinden. Zwem4daagse Op Initiatief van de toenmalige chef badmeester Jan van Kleef Werd in 1976 in Genemuiden De eerste zwem4daagse gehouden. De locatie was Het Buitenbad aan de Hasselterdijk. De DEK Leden verleenden hierbij hand- en spandiensten. In 1982 was de zwem4daagse Voor Het eerst in Het Nieuwe Overdekte zwembad 'Bestevaer'. Vanaf het Jaar 1983 Wordt de zwem4daagse Geheel deur Bestuur en Leden van DEK Georganiseerd. DEK mag for this Activiteit, zonder verdere kosten, van de zwemlocatie 'Bestevaer' gebruik maken. NAAST Het baantjes Trekken, Werden en Worden er also neven activiteiten Georganiseerd. Including autobandenrace, spijkerbroek Hangen etc. also is er alle Jaren de Mogelijkheid Om Te Sponsor Zwemmen. Goede doelen including Unicef, Het Ronald Mc Donald-Kinderfonds en Plaatselijke Goede doelen Hebben al many guldens en euro's Mogen ontvangen. Zwemonderdelen Vanaf de Jaren 80 In 1982/1983 telde de club rond de 176 Leden en Waren er al several zwemonderdelen gevormd. Oa Een Dames / Heren Trimgroep onder leiding van Jan Diender, Zwemmen for the jongsten onder leiding van kaderleden en Maar een hond 2 Heren waterpoloteams Onder 'Gezag' van Herman Gerardus. Het waterpoloteam was in '82 te groot geworden en omdat' de discipline en Inzet Onder de Leden Sterk uit één kamer Liepen, besloot mannen Twee teams te Vormen. Vanaf september '83 Werd er één kamer uur per week getraind. For an Dameswaterpoloteam was helaas ingelogd Niet Genoeg animo. Het Zou ingelogd 1,5 jaar duren, Prior to eh Een Dames waterpoloteam in Zicht Kwam. Selectiegroep De selectiegroep (zwemmers ontmoette startvergunning) Ging op 23 september '82 van start. Door de Technische commissie (TC) Werd Onder de Leden Een selectie Gemaakt. Hierbij Werd oa gekeken Hoe snel mannen Kon Zwemmen. Maar also hoe goed men de Been- en armtechniek beheerste en van de Manier van ademhalen correct was. Na Een bepaalde periode beoordeelde de trainer Jan Diender (later Natuurlijk de trainers van Latere tijdvakken) van de mannen wel Of niet appropriate was Voor Het wedstrijdzwemmen bij de selectiegroep. Recreatieve wedstrijdgroep NAAST de selectiegroep was er also de Recreatieve Wedstrijd groep. Ook voor this groep zwemmers Werden er Allerlei Wedstrijden Georganiseerd. ZIJ hadden geen startvergunning Nodig. Kaderleden In 1984 Werd Een beginnen Gemaakt en Utrecht met het opleiden van kaderleden deur de trainersJan Diender en Jan van Kleef. Kaderleden Zijn Vrijwilligers, sterven Een bepaalde basiskennis bezitten. ZIJ Streven Naar het Geven van Een Zo goed Mogelijke onderwijzing en Begeleiding aan their 'Eigen groepje' jonge zwemmers bij de Verschillende zwemonderdelen. Het was (en is Nog steeds) Niet Altijd zelfs Eenvoudig OM Voldoende én kundige kaderleden rond Het slechte te Verzamelen. Richtlijnen including; zwemervaring, sociale vaardigheden en Een bepaalde LEEFtijd grens (ouder are dan ...) Blijven ongeëvenaard Belangrijk. We Mogen ons nu Nog steeds Gelukkig Prijzen voldaan Een stel enthousiaste kaderleden, sterven fantastisch 'werk' verrichten Dames waterpolo In 1984 Kwam Het Eerste Dames waterpoloteam van de Grond. Ging Het bij de Heren waterpolo rond 1983 ingelogd OM oefenwedstrijden zonder waterpolo Achtergrond (achtergrond), Vanaf 1986 Werd Het rossen gebruiker Meer een team mét achtergrond en Begon Zich Langzaam Maar Zeker een hechte club te Vormen inclusief 'teamgeest'. Een Onmisbare Ingrediënt for an goed (Samen) spel. KNZB Competitie Na Een gedegen Voorbereiding Kwam Vanaf september 1984 de Zwemvereniging met de selectie wedstrijdgroep uit in de District Competitie van de KNZB. De Deelnemende zwemmers moesten Vooraf Een PSMO sportkeuring ondergaan van Een schooladvieskaart aanvragen, Prior to eh Toestemming gegeven Werd in Competitie Verband te mogen Zwemmen. Tot 1988 was er Een Jeugd- en Een Verenigings Competitie.