Lid worden?

Heb jij je Zwem-A(BC) gehaald en wil je blijven zwemmen?
Dan is het KNZB Sterrenplan echt iets voor jou!
Op maandagavond van 17.00 uur tot 17.45 uur kan je meezwemmen in het Sterrenplan.
Voor inlichtingen en aanmelden kan je contact opnemen met
Sophia de Jager, Cellemuiden 1,  tel: 038-4578739.  e-mail: dejager@gordijnatelierhoekman.nl

Lees meer over het sterrenplan>>

Lees meer over de swimkick>>

Lees meer over de Zwemvaardigheid>>

Lees meer over de wedstrijdzwemmen>>


Voel je meer voor waterpolo of trimzwemmen? Op het aanmeldingsformulier staan de tijden aangegeven wanneer er gezwommen wordt.Aan- en afmeldingen
Ieder nieuw lid krijgt een envelop met een aantal formulieren, bestaande uit een aanmelding / machtigingsformulier en een begeleidende brief. De machtiging is voor de automatische incassering van de contributie, bondscontributie en eventueel de startvergunning.
Het aanmeldingsformulier en de machtiging moeten naar de ledenadministratie gestuurd worden.


Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Hiervoor kunt u een brief sturen naar de ledenadministratie. U kunt ook een afmeldingsformulier downloaden.  In deze brief graag uw gegevens vermelden, zoals: naam, adres, bankrekening, naam van lid, datum van opzegging.

Opzegtermijn afmeldingen

Er geldt een opzegtermijn van een maand. Dit betekent dat er na opzegging, de maand waarin opgezegd is én de maand erna nog geïncasseerd gaat worden. Deze maand hanteren wij mede in verband met onze ledenadministratie.

Voorbeeld: Als een lid zich op 7 september afmeld, betaald dit lid de contributie nog voor de maanden september én oktober. Uiteraard is diegene dan nog van harte welkom om te komen zwemmen tot het eind van de maand oktober.

Bondscontributie en startvergunningen

De vereniging is aangesloten bij de KNZB en moet daarom voor elk lid bondscontributie betalen. Dit bedrag is bestemd voor verzekeringen, bonds- en kringcontributie en inschrijfgelden.

Ook heeft de vereniging hiervan een deel bestemd voor de bondscontributie van onze officials/functionarissen/kaderleden.  Zij hoeven geen bondscontributie af te dragen, omdat wij dit met z’n allen voor hen opbrengen.

De bondscontributie wordt altijd eind januari automatisch van uw rekening afgeschreven. De bondscontributie bedraagt € 20,00

Tegelijk met de bondscontributie zal ook de startvergunning worden geïncasseerd. Dit geldt alleen voor de startvergunninghouders (wedstrijdzwemmers en waterpolo leden), die ouder dan 12 jaar zijn of in dat kalenderjaar 12 hopen te worden. De startvergunning is momenteel € 33,50 per kalenderjaar.
De bondscontributie en startvergunning gaan elk kalenderjaar automatisch met de KNZB indexering mee omhoog.


Contributie

De contributie bedraagt:

  • Waterpolo en wedstrijdgroep € 12,75 per maand
  • Overige leden € 9,75 per maand


Veranderingen contributie incassatie


Tijdstip incassatie

De contributie wordt één keer per maand geïncasseerd. Dit zal rond de 7e van de maand geïncasseerd worden (in het voren incasseren). Per jaar wordt in 1 keer de bondscontributie en de evt. startvergunning geïncasserd. Dat zal jaarlijks rond de 25e januari gebeuren.
 
Overgang naar SEPA

In Nederland worden de Nederlandse betaling en incasso vervangen door Europese betalingen en incasso, het zogenaamde SEPA (Single Euro Payments Area). Het doel van SEPA is een eenvoudiger en efficiënter betalingsverkeer. Alle deelnemende landen stappen over op uniforme producten voor Europese betalingen en incasso’s.

Vanaf 2014 incasseren wij uw contributie met deze Europese variant van de Nederlandse incasso: de Euro-incasso. De afschrijving op uw rekeningoverzicht ziet er dan anders uit dan u nu gewend bent.

U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:

  • Ons Incassant ID
  • Uw machtigingskenmerk: dit is gelijk aan uw lidnummer
  • Omschrijving: Contributie


Uitleg
:

Incassant ID
De zwemvereniging heeft een Euro incasso contract afgesloten met de Rabobank. Hierbij heeft de zwemvereniging een zogenaamd Incassant ID gekregen (uniek kenmerk waarmee we als organisatie in het hele SEPA-gebied te herkennen zijn)

Incassant ID: NL15ZZZ400611110000

Machtingskenmerk
Het machtingskenmerk is een uniek nummer.
Alle DEK leden hebben een eigen lidnummer. Deze kunt u vinden op de adressticker van het clubblad (getal boven het adres). Dit lidnummer is ook gelijk het machtingskenmerk (DEK + een 5 cijfer getal).
Dit machtigingskenmerk samen met het Incassant ID is nodig om te kunnen incasseren.

Machtingskenmerk: DEK00000. Bijvoorbeeld lidnummer 35 is DEK00035.Penningmeester:              Leden administratie:
Sophia de Jager - Leusink              Richard Visscher
Cellemuiden 1              Roebol 37
8281 PX Genemuiden              8281  LL Genemuiden
Tel: 038 4578739             
dejager@gordijnatelierhoekman.nl              ledenadministratie@dekgenemuiden.com