Waterpolo bij “De eerste Kolk”


Zwemvereniging DEK komt dit seizoen uit met drie waterpolo teams. Heren DEK 1 komt uit in Klasse RO H3A, Heren DEK 2 komt uit in Klasse RO H4B en de Dames DEK 1 komen uit in klasse RO D3B

Waterpolo is een teamsport waarbij veel mag, maar er gelden zeer zeker ook een groot aantal regels.

Als toeschouwer en supporter langs de waterkant is het echt de moeite waard om wat op de hoogte te zijn van de organisatie rondom deze sport. Het maakt het spel een stuk begrijpelijker en interessanter om naar te kijken.

Team:
Een team bestaat uit zes veldspelers en een keeper. De spelers dragen een cap; wit voor het thuis spelend team en blauw voor het uitspelend team. De beide keepers hebben een rode cap. De caps zijn voorzien van een persoonlijk nummer. Alle spelers hebben oorbeschermers aan hun cap. De oorbeschermers zijn belangrijk, omdat deze de oren moeten beschermen tegen grote druk van buiten als een bal hard tegen de oren wordt gegooid.

Scheidsrechter:
Een scheidsrechter heeft de algehele leiding voor, tijdens en na de wedstrijd. De scheidsrechter zwemt zelf niet mee, maar staat aan de lange zijde van het speelveld langs de waterlijn. Bij de wedstrijden van DEK Heren 2 en Dames1is één scheidsrechter aanwezig. In hogere klasse (DEK Heren1) zijn er twee per wedstrijd van de partij.

Jurytafel:
De jurytafel staat ter hoogte van de middenlijn opgesteld en is bezet door minimaal 3 W-functionarissen. Zij fungeren als verlengstuk van de scheidsrechter en ondersteunen het verloop van de wedstrijd.
  > Secretaris: deze registreert verschillende aspecten tijdens de wedstrijd, zoals het noteren van teamgegevens,
     aantal doelpunten, overtredingen etc.
  > Tijdopnemer (netto) speeltijd.
  > Tijdopnemer 30 seconden regel.

De W-officials van de jurytafel staan in voortdurend, overwegend non-verbale (d.m.v. tekens), communicatie met de scheidsrechter(s).

Wedstrijd:
Een wedstrijd is verdeeld in vier periodes, die 5 netto minuten duren. Dit betekend dat de tijdmeting wordt stilgelegd tussen het begaan van een overtreding (op het fluitsignaal van de scheidsrechter) en het nemen van de daaropvolgende vrije worp. Tijdens de competitie wedstrijden wordt er gebruik gemaakt van de 30 seconden regel. Dit houdt in dat er binnen 30 seconden een schot op het doel moet zijn geweest, anders gaat de bal naar de tegenpartij. Dit wordt aan de jurytafel bijgehouden. Als na een schot op het doel de bal weer in bezit komt van dezelfde (aanvallende) partij, wordt de klok weer op 30 seconden gezet. Meestal hangt de 30 seconden klok aan beide zijden van het bad en loopt van 30 naar 0. De 30 seconden regel is ingevoerd om het waterpolospel aantrekkelijker te maken. De ‘vaart’ blijft er op deze manier goed in. Na elke periode wisselen de teams van speelhelft. In de laatste periode wordt er d.m.v. een signaal aangegeven dat er nog één minuut te spelen is.

Speelveld:
Plaatje: De 4 meter-zone is vervangen door een 5 meter-zone. De 7 meter- zone is komen te vervallen

Speelveld: - Witte pionnen zijn de “lijnen” van speelveld (doellijnen én middellijn).
- Rode pion is de 2 meter zone.
- Gele pion is de 5 meter zone

Het speelveld is maximaal 20 meter breed en 30 meter lang bij de heren. Bij de dames is de maximale lengte 25 meter. Is het bad waarin gespeeld wordt groter, dan wordt het speelveld afgebakend met drijvende lijnen. Bij kleinere baden wordt dispensatie verleend op de afmetingen van het speelveld. De minimale grootte van het veld is 10 meter breed en 20 meter lang.

De minimale diepte van het bad is 1.80 meter. Wanneer het bad echte diep minder is (hier kan dispensatie voor verleend worden), mogen de spelers vaak wel op de bodem staan. Maar zodra de betreffende speler de bal in zijn/haar bezit krijgt, mag er niet van de bodem afgezet worden (springen). De keeper mag dit echter wel.

De beide doelen bevinden zich midden op de achterlijn van het veld.

De bal:
Waterpolo wordt gespeeld met een speciale bal. De bal die de herenteams gebruiken is ongeveer even groot als een voetbal en heeft een gewicht van 400 á 450 gram. De bal van de dames teams is iets kleiner en lichter.
Een belangrijk kenmerk van de bal is dat hij veel grip heeft, zodat je hem ondanks zijn grootte toch met één hand kunt vangen én vasthouden.

De bal mag door veldspelers maar met één hand tegelijk aangeraakt worden. De keepers mogen de bal met twee handen tegelijk aanraken binnen de 5 meter-zone.
De spelers die de bal vasthouden mogen onder water geduwd worden. Maar de bal zelf mag niet onder water komen als een speler wordt aangevallen.
De bal met twee handen tegelijk aanraken of de bal onder water duwen als je wordt aangevallen, wordt bestraft met een vrije worp voor de tegenpartij. Als dit echter binnen de 5 meter-zone gebeurt met de bedoeling een doelpunt te voorkomen, dan zal er een strafworp toegekend worden aan de tegenpartij.

Trainingen:
          maandag van 20.45 tot 22.00 uur (Dames en Heren)
          donderdag van 21.00 tot 22.00 uur (Dames en Heren)

Op beide avonden wordt er gewerkt aan conditie, techniek en samenspel.

Verloop van een training:
Meestal begint de training met het inzwemmen met als doel om de spieren los te krijgen.
Hierna gaat het tempo omhoog om de snelheid erin te krijgen. Vervolgens komt de baltechniek aan bod. Door verschillende oefeningen is het de bedoeling dat de spelers een betere controle over de bal te krijgen. Hierna volgt een gedeelte samenspel. Dit kan variëren van het individueel inzwemmen (met of zonder bal) of met meerdere spelers tegelijk. Dit alles om tot scoren te komen. Tijdens het samenspel wordt duidelijk of de geoefende techniek is begrepen en krijgt de speler de kans om de oefeningen in een gespeelde situatie uit te voeren.
De training word meestal afgesloten met een partijtje waterpolo. Tijdens dit spel is het de bedoeling de techniek, maar zeker ook het samenspel in praktijk te brengen.

Naast de trainingen wordt er door het drietal teams meegedaan aan de regionale competitie van Regio Oost ( Overijssel / Gelderland).

Om mee te mogen doen aan deze competitie moet een speler over een startvergunning (dit wordt ook wel waterpolokaart genoemd) beschikken. De kosten voor het meedoen aan de wedstrijden bedraagt € 3,00 per wedstrijd per speler. Hier worden badhuur e.d. mee betaald.
Het wedstrijdrooster en het overzicht voor de jurytafel etc. staan onder het ‘kopje’ Waterpolo op deze site.

Vertrektijden naar de wedstrijden worden op maandag na de training doorgegeven. Als je niet op deze training aanwezig bent, word je verzocht contact op te nemen met de aanvoerd(st)er van je team.

Afmelden voor de wedstrijd doe je zo spoedig mogelijk via de aanvoerd(st)er.

Trainer:
Gerrit Riezebos, Portsweg 3, 8091 CA Wezep.
Tel: 038-3761794 of 06-46670335

Aanvoerd(st)er:
   
Dames 1:
   >  H. van Milgen, de Marke 28, Hasselt. Tel: 038-4773948

Heren 1:
   >  B. Brouwer, Grutto 13, Genemuiden. Tel: 038-3859866

Heren 2:
   >  J. Poot, Pr. W. Alexanderstraat 48, Genemuiden. Tel: 06-13445999
   >  R. van Zandwijk, Valeriaan 16, Genemuiden. Tel: 06-42888880