Belangrijke spelregels bij het wedstrijdzwemmen.

KNZB reglementen juli 2017>>Een goede start is het halve werk.
Bij de wedstrijd geldt een twee-start regeling. Dit houdt in dat er bij een valse start één maal wordt afgefloten. Iedere zwemmer maakt vervolgens weer een kans. Bij een evt. tweede valse start wordt er gewoon door gezwommen en wordt er achteraf melding gemaakt van de verkeerde start d.m.v. diskwalificatie van de tweede ‘valse starter’.

Hoe gaat een start bij de school-, vlinders- en vrijeslag in zijn werk:
- Je gaat als zwemmer achter het startblok staan van de baan waarin jij moet zwemmen.
- De scheidsrechter geeft het (eerste) fluit signaal.
- Je gaat op het startblok staan.
- De starter zegt vervolgens: “ Op uw plaatsen!”.
- Je gaat dan in de starthouding staan zonder je daarna nog verder te bewegen!
- Vervolgens geeft de starter het (tweede) fluitsignaal en direct hierna duik je het water in.

Mocht er nu een valse start zijn, dan hoor je een heleboel gefluit van de scheidsrechter én de starter. Je stopt onmiddellijk met de race, klimt het water uit (via het trapje!) en gaat weer achter het juiste startblok staan. De startprocedure begint opnieuw.

Bij de rugslag verloopt de start iets anders:
- Je gaat naast het juiste startblok staan.
- De scheidsrechter geeft het (eerste) fluitsignaal.
- Je springt vervolgens in het water.
- Er volgt een tweede fluitsignaal.
- Je gaat in de juiste positie aan het startblok hangen (lichaam naar het startblok gericht)  zonder verder nog te bewegen.
- Na het (derde) fluitsignaal race je weg op de rug.

Wanneer is er nu een valse start:
- Een zwemmer vertrekt voor het tweede en bij de rugslag derde fluitsignaal. (Te vroeg dus.)
- Een zwemmer heeft bewogen, nadat hij/zij in de starthouding is gaan staan en voor het tweede (en bij de rugslag derde)
   fluitsignaal.

Tip: Oefenen op stilstaan op het startblok is echt geen overbodige luxe. Vooral als de startblokken schuin aflopen of glad zijn is het namelijk best moeilijk.


Aantik-regels zwemslagen.

En dan is het nu tijd voor de aantik-regels van de verschillende zwemslagen. Want ook dit vergt wel enige studie en oefening. Succes !!!

Tip: Hang dit boven je bed, dan kun je af en toe de regels even bekijken. En zoals het spreekwoord al zegt: Oefening baart kunst !!!


Schoolslag
- Bij keerpunt met twee handen tegelijk  aantikken.
- Hierna keerpunt van de schoolslag maken en verder zwemmen.
- Bij eindpunt met twee handen tegelijk aantikken.


Vlinderslag

- Bij keerpunt met twee handen tegelijk aantikken.
- Hierna keerpunt van de vlinderslag maken en verder zwemmen.
- Bij eindpunt met twee handen tegelijk aantikken.
Rugslag
- Bij keerpunt het keerpunt van de rugslag maken (er zijn verschillende
   manieren).
- Zorg dat je altijd voor of tijdens het keerpunt (met hand, arm, schouder of
   hoofd) of direct na het keerpunt (met voeten), de wand van het zwembad
   raakt.  
- Het moment van aanraken hangt af van de manier van keren.
- Hierna op de rug weer verder zwemmen.
   !!! Bij het eindpunt altijd op de rug aantikken met hand(en), arm(en),
   schouder of hoofd !!!


Vrije slag
- Bij keerpunt maakt het niet uit hoe en wanneer je de wand raakt, als je de
   wand maar aanraakt.
- Bij eindpunt maakt het niet uit hoe je aantikt, als je maar aantikt.


Wisselslag  (persoonlijk)
De volgorde van zwemslagen bij de persoonlijke wisselslag is:
    - Vlinderslag                              
    - Rugslag 
    - Schoolslag
    - Vrije slag (= borstcrawl!)                                                                                                    

!!! Zorg dat er bij elke zwemslag tijdens het keerpunt, op de bij die zwemslag behorende wijze, wordt aangetikt en het eindpunt ook op de juiste manier wordt beëindigd!!!

Dus:
- Vlinderslag:   Met twee  handen tegelijk aantikken.
- Schoolslag:   Met twee handen tegelijk aantikken.
- Rugslag:       Eindpunt op de rug aantikken (manier van aantikken maakt niet uit)
- Vrije slag:     Maakt niet uit, als je maar aantikt.


Let op:
- Bij het eindpunt van de te zwemmen afstand wordt de klok pas stop gezet, direct  nadat je
  hebt aangetikt.          
- Bij de schoolslag én de vlinderslag moet je altijd in borstligging blijven zwemmen en mag je
  tijdens het zwemmen geen andere dingen doen.  Bijvoorbeeld: Aan je zwembril zitten of het
  haar uit je gezicht vegen, etc.
- Tijdens de rugslag mag je ook andere dingen doen (bijv: aan je neus kriebelen), als je te
   allen tijde maar op de rug blijft liggen.
- Tijdens de vrije slag mag je (meestal) zelf weten welke slag je zwemt, als je maar aantikt op de juiste momenten.Heb je nog vragen, dan kun je altijd bij je zwem begeleid(st)er terecht.


En kom gerust een keer de sfeer opsnuiven bij de wedstrijdtraining.
Op maandag van 19.15 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Vergeet vooral je zwemspullen niet mee te nemen.!!!

Wie weet…. mogen we je binnenkort bij de wedstrijdgroep begroeten!!!