Sociaal Veilig Sportklimaat


Als vereniging vindt De Eerste Kolk het heel belangrijk dat er voor alle zwemmers en vrijwilligers een omgeving gecreëerd wordt waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Dat kan alleen maar wanneer iedereen zich aan een aantal gedrags- en omgangsregels houdt die in de volgende documenten beschreven zijn:


Code Blauw: Zwem sportief


Omgangs en gedragsregels 'Sociaal veilig sportklimaat' DEK


Gedrag en omgangsregels bij trainingen en wedstrijden ‘De Eerste Kolk’


Gedragsregels  ‘Sociaal veilig sportklimaat’  NOC*NSF


Positief coachen binnen DEK


Positief coachen door/voor ouders


Binky Campagne


Vertrouwenspersoon