Disclaimer


Welkom op de site van DEK Genemuiden. Deze website bevat informatie over de zwemvereniging De Eerste Kolk uit Genemuiden.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.

DEK streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Niettemin geeft DEK geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

DEK behoud zich het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. 

DEK is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van of verwijzing naar externe links op deze site kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. DEK is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de DEK-site gekoppeld zijn.

U mag van DEK kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik tonen, bewaren en reproduceren, mits u DEK herkenbaar als bron vermeldt.

Constateert u onverhoopt fouten en/of onvolledigheden, dan zien we graag dat u ons dit meld door middel van een mail bericht.